Levering

In de koopovereenkomst of het koopcontract staan de afspraken tussen de koper en verkoper. Daar moeten beiden zich aan houden. In de wet is geregeld dat deze afspraken over de koop moeten worden uitgewerkt door de notaris in een leveringsakte die ook officieel ‘gepasseerd’ wordt. Het bij de notaris ondertekenen van de leveringsakte is een feestelijk moment. Dit wordt ook wel de overdracht genoemd. Vaak ook is dat het moment waarop u de sleutels krijgt. Maar dat is niet het enige dat de notaris doet. De notaris is ook de spin in het financiële web.
Hoe gaat het in zijn werk bij de notaris
Als alles rondom uw aankoop is geregeld, de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt en de financiering rond is, dan kunnen wij aan het werk met de akte van levering. De woning wordt pas echt uw eigendom door de ondertekening van de akte bij de notaris én de inschrijving van die akte bij het Kadaster. Voor het opstellen van de akte van levering doet de notaris alle nodige onderzoeken bij het Kadaster en in de andere registers. Soms blijkt dat een van de verkopers is overleden of is gescheiden, waardoor er meerdere eigenaren zijn dan eerst werd gedacht. Ook deze mensen zullen door ons worden benaderd, zodat uiteindelijk alle eigenaren voor de verkoop en overdracht tekenen. Daarna kan een ontwerpakte worden gemaakt en krijgt u daarvan een ontwerp thuisgestuurd, zodat u kunt kijken of de afspraken goed op papier staan. Uiteraard kan het ontwerp nog worden aangepast. De akte is pas definitief na ondertekening.

Wanneer u als koper een lening van de bank krijgt en straks ook een hypotheekakte tekent, is het tijdpad afhankelijk van het rondkrijgen van deze financiering en het verstrekken van de gegevens door de bank aan de notaris. Meer informatie hierover vindt u onder HYPOTHEEK.

De nota van afrekening
U ontvangt van ons een ontwerp van de akte van levering en daarbij de voorlopige nota van afrekening. Voor zover mogelijk hebben we al voor u op de rij gezet hoe het financiële plaatje eruit ziet. We gaan daarbij uit van de gegevens uit het koopcontract (koopprijs), de gemeente (zakelijke lasten) en de bank (financiering en aflossing oude hypotheek). Dit is verschillend voor de verkoper en de koper.

Nota van de verkoper
Voor de verkoper zorgt de notaris ervoor dat een eventuele lening voor de te verkopen woning wordt afgelost en de inschrijving daarvan bij het kadaster wordt doorgehaald (roiement), zodat de koper een eigen nieuw hypotheekrecht als zekerheid kan verstrekken. Verder wordt uitgerekend welk deel van de vaste zakelijke lasten, zoals de onroerendzaakbelasting en de waterschapslasten, de verkoper terugkrijgt van de koper. Ook de nota van de makelaar van de verkoper wordt via de nota van de notaris verrekend. En dan het belangrijkste: de koopprijs voor de woning. De notaris controleert op de dag van het ondertekenen van de akte of het geld wel op de derdenrekening van het kantoor gestort is. De akte kan en mag niet gepasseerd worden, als het geld niet bij ons binnen is.

Nota van de koper
Aan de koperskant wordt op de nota ook de koopprijs vermeld en ook de overdrachtsbelasting. Deze bedraagt 6% maar is voor woningen op dit moment 2 % van de koopprijs. Ook de kosten van de makelaar van de koper staan op de nota als de koper een makelaar heeft ingeschakeld. Het is gebruikelijk dat de kosten van de overdracht voor rekening van de koper zijn. Dus staan de onderzoeks- en inschrijfkosten van het Kadaster voor de overdracht op de nota van de koper, als ook de notariskosten en de btw hierover.

Als de koper een lening van de bank heeft gekregen voor de koopprijs en/of een verbouwing zal de bank zekerheid verlangen voor de terugbetaling van deze lening. De kosten hiervoor staan ook op de nota van de koper. Dit zijn de kosten voor het afsluiten van de hypotheek, de kosten van het onderzoek en de inschrijving bij het Kadaster en de notariskosten met btw. Sommige hypotheekkosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. (doorlinken www.belastingdienst.nl)

Waarom wordt de koopprijs niet meteen uitbetaald
Bij een positief eindbedrag voor de verkoper wordt dit niet meteen op de dag van ondertekening door de notaris overgemaakt. Eerst worden de benodigde en verplichte onderzoeken bij het Kadaster gedaan. Als er geen problemen zijn, zoals een dubbele verkoop of beslaglegging, dan worden de gelden na deze onderzoeken uitgeboekt. Dit is veelal binnen 3 werkdagen. Overigens ontvangen notarissen geen rente over deze bedragen die op de derdenrekening staan. Dit is pas anders als er problemen zijn en het geld voor langere tijd op onze rekening moet blijven staan.

Leveringsakte en hypotheekakte bij nieuwbouw woning
Als u een woning uit een project koopt is daar een projectnotaris bij betrokken. Deze notaris regelt voor alle kopers dat zij eigenaar worden van de grond en de (te de bouwen) woning. De kosten van die hierbij horen zijn voor rekening van de projectontwikkelaar.

Dat is anders voor de kosten van de hypotheekakte, als u een lening afsluit voor de aankoop en bouw. Het is praktisch door deze projectnotaris ook de hypotheekakte te laten opmaken, omdat alle gegevens van het onderpand daar al bekend zijn. Het hoeft niet, u kunt natuurlijk ook voor uw eigen, of een andere notaris kiezen. Houdt u dan wel rekening met extra kosten.


Meer weten?