Aandelenoverdracht

Bij de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)zijn er aandelen uitgegeven aan de oprichter. De aandeelhouder heeft een financieel belang en veelal de zeggenschap binnen de BV en daarmee ook zeggenschap binnen de onderneming. Als een onderneming wordt verkocht kan dat op een aantal manieren. Het komt veel voor dat dan de aandelen worden overgedragen aan de nieuwe ondernemer. De waarde van deze aandelen hangt samen met de waarde van de onderneming die binnen de BV wordt gerund. Jaren geleden mochten aandelen worden overgedragen zonder dat hier een notaris aan te pas kwam. Inmiddels staat in de wet dat aandelen enkel kunnen worden overgedragen in een notariële akte.

Meer weten?