Samenlevingscontract

Waarom een samenlevingscontract
Samenleven is van alle leeftijden. Niet iedereen kiest ervoor om te trouwen. We zien steeds meer vormen van samenleven. Jonge stellen die eerst samenwonen en dan gaan trouwen, of niet. Mensen die al een leven achter zich hebben, soms met, soms zonder kinderen. Ouders en kinderen, broers en zusters. En voor al deze stellen is het verstandig om afspraken op papier te zetten. De wet zegt er niets over; je zult het zelf moeten regelen.
Het bespreken en vastleggen van de juridische gevolgen van het samenleven in een samenlevingscontract is om meerdere redenen verstandig. Geen beter moment, dan het aangaan van een relatie, om ook de zakelijke kant te bespreken en geen betere manier om elkaar beter te leren kennen. Natuurlijk is het de bedoeling dat de relatie niet wordt verbroken. Het is alleen wel prettig als er ook dan iets geregeld is.

Belasting besparen
Het tekenen van een samenlevingscontract heeft ook gevolgen voor de belastingen. U wordt fiscale partners. Dat heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting. (doorlinken belastingdienst) Een belangrijk voordeel is de hele grote vrijstelling die samenlevers, na een termijn van 6 maanden samenwonen hebben, voor de erfbelasting. Een samenlever met een notarieel samenlevingscontract wordt na 6 maanden net zo behandeld als een echtgenoot en heeft een vrijstelling van € 795.156 (vrijstelling 2024). Dat is wel de moeite waard! Nu geldt dat weer niet voor alle soorten samenlevers. Iets om aan tafel te bespreken.

Let op!
Voor oudere samenwoners geldt dat bij samenleven uw recht op AOW verandert. Dit staat los van het ondertekenen van een samenlevingscontract. U kunt hier meer over vinden op www.svb.nl

Hoe gaat het in zijn werk
Een eerste oriënterend gesprek is bij ons kantoor gratis en vrijblijvend. Als u meer wilt weten over een samenlevingscontract en wat daarin geregeld wordt, kunt u een afspraak met ons maken. Wij bespreken dan kort de inhoud met u. Een deel van de regels gelden algemeen en zijn voor iedereen hetzelfde. Er is geen wettelijke regeling voor samenlevers, dus leggen we de afspraken zelf vast in de akte. Maar een samenleefrelatie is ook uniek. Daarom bespreken we goed of het verstandig is dat er - juist voor u -nog een aantal bijzondere bepalingen opgenomen moeten worden in het contract. Of, dat het verstandig is na te denken over een testament of andere regeling. Als u dat wilt kunnen we ook voor het gesprek informatie toesturen, zodat u er thuis samen al over kunt nadenken.

Meer informatie over de inhoud van het contract
In een samenlevingscontract worden regelingen opgenomen over:
  • de gemeenschappelijke huishouding met de bijbehorende kosten;
  • de inboedel, auto en huisdieren;
  • de woning;
  • hoe en wat bij uit elkaar gaan of overlijden;
  • pensioenen;
  • wel alimentatie of niet;
en nog vele zaken meer.

Samenwoners en kinderen
De afspraken die u maakt over de samenleefrelatie worden niet anders als er kinderen zijn. Bij jonge kinderen zal de huishoudpot wellicht eerder bijgevuld moeten worden vanwege de extra kosten

Erkenning
In de wet is geregeld dat een kind altijd een kind van de moeder is, er bestaan zogenaamde familierechtelijke betrekkingen. Een kind dat in een huwelijk wordt geboren is daarmee ook een kind van de vader. Bij een samenleefrelatie is dit iets om zelf te regelen. Het is mogelijk en ook verstandig dat de vader het kind al erkent voor de geboorte. Hiervoor is de toestemming van de moeder nodig. U kunt dit samen regelen bij de gemeente.
Door de erkenning van het kind krijgt de kind ook familiebanden met de vader. Dit betekent bijvoorbeeld dat het kind nu ook erfgenaam van de vader is, mocht de vader overlijden.

Ouderlijk gezag
Door het kind te erkennen krijgt de vader nog niet automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. Dit moet bij de Rechtbank geregeld worden. Inmiddels kan dat digitaal, via het gezagsregister van de Rechtbank (invoegen link). Gaat u uit elkaar dan houdt u, net als gehuwde ouders, samen het ouderlijk gezag over de kinderen en maakt u samen een ouderschapsplan. Heeft de vader niet het ouderlijk gezag, dan heeft hij bij uit elkaar gaan geen zeggenschap over de verdere opvoeding van zijn kind. Overigens houdt hij wel de verplichting om een bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van zijn kind. Dat is ook niet zo gek.

Testamenten
Voor samenwoners is het belangrijk om een testament te laten maken. In de wet over het erfrecht is niets geregeld voor samenwoners. Als u wilt dat uw partner uw erfgenaam wordt, dan kunt u dat vast laten leggen in een testament. Als u als samen kinderen heeft of u heeft eigen kinderen, is het verstandig na te denken over een testament. Op die manier weet u zeker dat het ook na uw overlijden goed geregeld is, voor zowel uw partner als voor uw (stief-)kinderen.
Zie verder voor o.a. voogdij bij TESTAMENT

Meer weten?