(Echt-)scheiding

Doordat scheidingen steeds meer voor komen, kan het lijken het alsof het niets bijzonders meer is. Dat is niet het geval. Niet alleen is het emotioneel een heel proces, ook zijn er vele juridische en fiscale haken en ogen. Het is belangrijk om ook hier zorgvuldig en onafhankelijk advies te vragen. Besluiten die in de eerste weken of maanden vlak na de beslissing om uit elkaar te gaan worden genomen, kunnen achteraf gezien heel onverstandig blijken zijn.
Voor iedereen: kinderen en ouderschapsplan
Zijn er binnen een relatie kinderen geboren en zijn ze nog minderjarig bij de scheiding dan is het voor alle ouderparen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt dus voor samenlevers, gehuwden en geregistreerde partners. Hierin worden de afspraken over zorg voor de kinderen en de financiële afspraken vastgelegd.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbindingsformaliteiten.
Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt elk op een andere manier ontbonden. Een geregistreerd partnerschap kan aan het loket bij de burgerlijke stand worden gesloten en kan daar ook weer worden ontbonden. Een huwelijk wordt gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand en de ondertekening van de huwelijksakte, de ontbinding vindt plaats via de rechter en inschrijving van de beschikking of het vonnis. De rechter zal bij een echtscheiding veelal op grond van het echtscheidingsconvenant met de daarin de onderlinge afspraken de ontbinding uitspreken. Als er geen bezwaar is tegen deze rechterlijke beschikking wordt deze ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en daarmee is het huwelijk ontbonden. Worden ex-echtgenoten het niet eens, dan ook kan de rechter het huwelijk ontbinden. Er zullen dan vaak advocaten voor beide partijen bij betrokken zijn.

De rol van de notaris
Ons kantoor is veel betrokken bij het afwikkelen van scheidingen. Wij kunnen u helpen samen, in onderling overleg, de zakelijke kant van de scheiding te regelen. Bij het voeren van de gesprekken worden de technieken van de mediation gebruikt. Omdat de notaris onpartijdig is, zal er in de gesprekken oog zijn voor de belangen van beide echtgenoten. Dat is wel eens lastig uit te leggen, maar wel belangrijk. We kijken niet alleen naar een evenwichtige oplossing voor de eerste tijd na de scheiding, maar kijken ook vooruit, naar de jaren daarna. Daar horen ook de fiscale consequenties bij. Soms kan een andere keuze hetzelfde resultaat opleveren en veel belasting besparen.

Ontbinding samenleefrelatie
Als samenlevers een samenlevingscontract hebben laten opstellen, dan is hierin geregeld hoe de samenleefrelatie wordt beëindigd. Veelal is dit door feitelijk uit elkaar te gaan. Hoe er dan verdeeld wordt is ook vastgelegd in het contract. Mochten de afspraken toch niet duidelijk blijken te zijn, dan kunnen wij helpen met de uitleg. Uiteraard kunnen wij adviseren en bemiddelen als u er in onderling overleg niet uitkomt.

Hoe wordt er verdeeld bij ontbinding van een huwelijk of partnerschap
Waar ieder van u recht op heeft hangt ervan af of er sprake is van een gemeenschap van goederen en, als er geen gemeenschap van goederen is, van de inhoud van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Er moeten afspraken gemaakt worden over het verdelen van de gemeenschappelijke zaken, de pensioenen en de alimentatie.

Let op!
Het is niet mogelijk om goede evenwichtige afspraken te maken over de ontbinding van een huwelijk of relatie als u geen goed inzicht heeft in uw eigen financiële mogelijkheden. Meer informatie over de financiën na scheiding kunt u vinden in een uitgave van Nibud Titel flyer.

Allemaal zaken om bij stil te staan en goed juridisch advies te vragen om ervoor te zorgen dat na het afwikkelen van de formaliteiten scheiden ook ‘echt’ gescheiden blijkt te zijn, zonder nawerk en vervelende verrassingen achteraf omdat degene die de scheiding begeleid heeft er niet echt verstand bleek te hebben.

Meer weten?