MKB

Het midden- en kleinbedrijf, oftewel de zelfstandig ondernemer, kent een heel aantal uitdagingen. Zeker in de huidige tijd. Een daarvan is het kiezen van de juiste rechtsvorm. Er komt, zoals u inmiddels weet, bij het starten van een onderneming meer kijken dan alleen een goed idee en een strak ondernemingsplan. De onderneming moet ook blijven draaien. En wat, als u op een gegeven moment een samenwerking aangaat? Of wanneer uw onderneming midden in de crisis de financiële ruggegraat van uw gezin is.

Er zijn naast de uitdagingen ook de risico’s. Niet iedere crisis is te overleven en er kan ook met u iets gebeuren, als spil van uw bedrijf. Het inwinnen van een goed en gedegen advies, waarbij we naast de uitdagingen ook de risico’s op tafel leggen, is waarschijnlijk het eerste goede ondernemersbesluit. Maar ook als u het klappen van de zweep al kent, kan het goed zijn met een frisse blik vanuit het perspectief van de notaris naar de onderneming te kijken.
Het kiezen van de juiste rechtsvorm
Eenmanszaak of BV?
Als u zonder samenwerking een onderneming opstart heeft u twee keuzes.Of u gaat als eenmanszaak aan de slag of u gaat meteen de BV in.Welke keuze u maakt, hangt voor een deel af van de risico’s, maar voor het grootste deel van de fiscale consequenties. Als startende ondernemer heeft u een heel aantal fiscale faciliteiten die er niet zijn als u meteen voor de BV vorm kiest. Aan de andere kant is het belastingtarief in de vennootschapsbelasting weer iets vriendelijker als de onderneming goed draait. In samenwerking met de accountant kunnen we bespreken wat voor u de verstandige keuze is.

Maatschap/vennootschap onder firma (VOF) of BV
Als u in een samenwerking een bedrijf begint is de keuze eigenlijk hetzelfde. Als maten of firmanten betaalt u inkomstenbelasting, ieder van u wordt gezien als ondernemer. Kiest u voor de BVvorm, dan wordt er vennootschapsbelasting betaald. Ook voor de startende maat of vennoot zijn er faciliteiten die er niet zijn als de BV de onderneming drijft. Wat het beste bij uw samenwerking past kunnen we in overleg met de accountant bepalen. Meer over de bijzonderheden van de maatschap en VOF vindt u onder VOF/MAATSCHAP

De agrarische onderneming
De agrarische onderneming is een bijzondere onderneming en komt veel voor in onze regio. U kunt deze als eenmanszaak, VOF, maatschap, coöperatie of in BVvorm uitoefenen. Waar voor gekozen wordt hangt van vele factoren af.
Naast alle “gewone” aspecten van een onderneming spelen bij de agrariër bijzondere zaken als melk-, bieten- en suikerquotum een rol. Ook zijn er allerlei regelingen op het gebied van milieu waarmee de agrariër te maken heeft. Het is voor de u als agrarisch ondernemer van belang om een notaris te hebben die in deze zaken thuis is en met u mee kan praten én denken. Mede daarom is ons kantoor aangesloten bij de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN).

De ondernemersvolmacht
Of u nu samenwerkt of zelf de ruggegraat van de onderneming bent, als u uitvalt moet de onderneming wel door kunnen draaien. Wanneer u niet meer in staat bent om te tekenen, is er juridisch niemand die dit van u over kan nemen. U kunt in een notariële volmacht bepalen wie u wilt dat uw zaken dan voor en namens u kan behartigen. Meer hierover in ONDERNEMERSVOLMACHT

Bedrijfsopvolging, gefaseerd
Het lijkt een vreemd advies, maar u kunt niet vroeg genoeg met uw opvolging beginnen. Er zijn fiscale faciliteiten, maar daar hoort wel een scala aan regels bij. Als u de tijd heeft, is het voordeliger en beter te financieren om de onderneming in fases over te dragen. Daarnaast zal het tijd vergen om uw opvolger goed in te werken en in te wijden in de ‘ins en outs’ van uw bedrijf. Weliswaar is er een erfbelastingvrijstelling voor bedrijfsopvolging bij overlijden, maar deze geldt niet voor iedereen. Daarmee is ook nog geen succesvolle voortzetting gegarandeerd. Bij het overlijden van de ondernemer spelen ook de belangen van de erfgenamen. Deze kunnen en zullen sterk afwijken van het belang van de onderneming.
Een tweede belangrijk advies is om ons, de notaris, er in een vroeg stadium bij te betrekken. De accountant zal u zeker fiscaal goed kunnen adviseren, maar er komt zoveel meer bij kijken. Wij adviseren dagelijks over overdrachten binnen allerlei familieverhoudingen. Want ook bij de bedrijfsopvolging moeten de belangen van een eventuele partner en kinderen meegewogen worden. Bovendien, als inderdaad voor een gefaseerde overdracht wordt gekozen, moet het ook geregeld zijn voor het geval er tussentijds iets gebeurt met een betrokken partij.

Testament voor de ondernemer
In alle fases van de onderneming is het van belang om een goed en flexibel testament te maken. Immers, u laat niet alleen erfgenamen achter, maar ook een onderneming met wellicht medewerkers en zeker verplichtingen. Meer over een testament voor ondernemer leest u bij TESTAMENT

Meer weten?