Kantonrechter bevestigt nut van levenstestament

vrijdag 27 maart 2015

Kantonrechter bevestigt nut van levenstestamentDe kantonrechter heeft recent bepaald dat een notarieel levenstestament gevolgd wordt. De volmachtgever heeft toen hij nog volledig wilsbekwaam was in een levenstestament vastgelegd wie zijn belangen zal behartigen als hij dat zelf niet meer kan. Nu hij dat niet meer kan is door anderen een bewind aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter wijst het verzoek om bewind in te stellen af. Er is in dit geval geen reden om af te wijken van de uitdrukkelijke wens van de volmachtgever.