Varekamp Notariaat, ZorgNotariaat

woensdag 18 februari 2015

Varekamp Notariaat, ZorgNotariaat Een nieuw jaar, een nieuw gezicht: Zorg Notariaat. Wij hebben een aantal jaren geleden Notaris & dementie opgericht om u zoveel mogelijk informatie te kunnen geven over dat ingrijpende moment dat iemand zijn of haar zaken niet meer zelf kan regelen. Als u zelf de regie wilt houden, is het verstandig uw zaken tijdig te (laten) regelen. Dementie raakt een boel kwetsbare ouderen. Ook de zorg rondom de ouderen moet geregeld worden. We hebben vanaf 1 januari eigenlijk allemaal te maken met de wijzigingen in de zorg.

Het besluit is landelijk genomen, het roer moest om. Het begon met onze Koning, die melding maakte van het streven van onze regering naar een participatiemaatschappij. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. En dan de kosten van de zorg. Er is een heel nieuw systeem bedacht. Er wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden die we als burger zelf hebben. Pas daarna is er ruimte voor hulp. Hoe die hulp dan geregeld moet worden is vastgelegd in nieuwe wetten en regels. Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten, zorginstellingen en alle andere zorg- en hulpverleners. Hierdoor is er voor alle zorgvragers een passende oplossing na 1 januari. Tenminste, dat was de bedoeling. Het is er allemaal niet gemakkelijker op geworden.

Op dit moment vallen er ook mensen tussen wal en schip, kwetsbare mensen. Om u te helpen met zoveel mogelijk informatie over de zorg is er een nieuwe site voor u in de maak: Varekamp Notariaat, Zorg Notariaat. De site zal medio februari in de lucht zijn. We vertellen over de verschillende wetten, mantelzorg en natuurlijk ook over hoe wij u daarbij kunnen helpen. Wij zijn geen zorgverleners, maar hebben wel een brede kennis van zaken.

Want u kunt veel zelf en wij helpen u graag een handje op onze manier. Participatie heet dat. En we komen ook weer naar u toe. Op dinsdagavond 17 februari wordt er door Dorpsbelangen Diever in het Dingspilhus in Diever een informatieavond georganiseerd over de zorg. Wij zien u daar graag!