Verklaring van erfrecht

dinsdag 16 april 2019

Verklaring van erfrechtWanneer er iemand is overleden wordt er vaak gedacht dat er bij de notaris even een papiertje opgehaald kan worden om bij de bank in te leveren en dat daarmee dan alles is geregeld. Zo simpel is het helaas niet! Een verklaring van erfrecht is een officiƫle notariƫle akte dat door de notaris wordt opgesteld. Hierin wordt aangegeven wie er is overleden, of er een testament is opgesteld, of de wettelijke verdeling van toepassing is, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om betalingen te doen.

Deze verklaring kan noodzakelijk zijn om bankrekeningen die op naam van de overledene staan weer te kunnen gebruiken, een levensverzekering uitgekeerd te krijgen of bij het Kadaster de tenaamstelling van de woning te wijzigen.

Voordat een verklaring van erfrecht opgemaakt kan worden zal er eerst een gesprek met de notaris of kandidaat-notaris plaats vinden. Bij deze afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs, een uittreksel uit het overlijdensregister, indien aanwezig, het trouwboekje van de overledene en het afschrift van het testament mee.

Hoe werkt het?
De notaris zal onderzoeken bij het Centraal Testamenten Register of er een testament is en de benodigde gegevens opvragen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Alle erfgenamen krijgen een brief thuis met het verzoek om aan te geven of zij de nalatenschap willen aanvaarden of niet. Als er schulden (zouden kunnen)zijn is het altijd verstandig om als erfgenaam niet zuiver te aanvaarden, maar onder het voorrecht van boedelbeschrijving. U hoeft dan niet van uw eigen geld de schulden van de overledene te betalen. De notaris kan u hierin adviseren. Een verklaring van zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerping wordt meegestuurd ter ondertekening. Tevens kan in deze verklaring een volmacht worden opgenomen, zodat 1 of meerdere personen de bevoegdheid krijgen de zaken af te handelen. Het duurt soms even voor de verklaring van erfrecht gereed is. Pas na ontvangst van de getekende verklaringen van alle erfgenamen kan de verklaring van erfrecht worden gemaakt en wordt deze verzonden naar de partner of de gevolmachtigde(n).

Meer weten?
Wilt u meer weten over de verklaring van erfrecht, erven, erfbelasting of heeft u een andere vraag? Belt u dan met ons kantoor, telefoonnummer 0521-591545 of mail ons info@varekampnotariaat.nl.