Levenstestament voor ondernemers

zondag 21 januari 2018

 Levenstestament voor ondernemersOndernemers bereiden zich vaak onvoldoende voor op onverwachte situaties. Bij afwezigheid voor korte tijd wordt de verantwoordelijkheid vaak overgedragen aan een werknemer. Maar wordt er ook nagedacht of er iets geregeld is, als de ondernemer het ineens allemaal niet meer kan? Vaak niet. En wie betaalt dan de nota’s en salarissen en zorgt voor de continuïteit van de onderneming?  Wilt u, als ondernemer ook dan de regie zelf in eigen handen houden? Laat een levenstestament opstellen! 

Een levenstestament is een volmacht, vastgelegd in een notariële akte, waarbij u één of meer personen machtigt om namens u te handelen als er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, ouderdom, dementie of -domweg- een ongeval. Een levenstestament geldt voor als u nog leeft en geldt dus voor een totaal andere situatie dan uw testament. In het testament bepaalt u wat er gebeurt nà uw overlijden.

Naast degenen die u aanwijst om uw zaken te regelen als u dat zelf niet meer kunt, is het verstandig om in uw levenstestament ook aanwijzingen en wensen op te nemen. Niet alleen ten aanzien van de onderneming en privézaken, maar ook uw medische behandelwensen kunt u in het levenstestament opnemen. Is er niets vastgelegd, dan kan zelfs wanneer u een partner heeft, uw partner geen beslissingen nemen en zal uiteindelijk een rechter een bewindvoerder en mentor moeten aanwijzen. 
Wijzigen uw omstandigheden of wensen? Een levenstestament kan altijd veranderd of ingetrokken worden. Bent u geïnteresseerd in een levenstestament of wilt u meer informatie, neem contact met ons op. Wij helpen u graag!