Partneralimentatie op de schop

dinsdag 11 augustus 2015

Partneralimentatie op de schopDeze week is een wetsvoorstel ingediend, waarin de partneralimentatie ingeval van echtscheiding verder wordt beperkt. De overheid gaat er vanuit dat iedereen in staat is zijn eigen kostje te verdienen. En daar is – soms - ook wel wat voor te zeggen. Maar let wél goed op! Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de vrouwen in Nederland werkt, waarvan ongeveer 70% parttime. Als er kinderen komen is het vaak zo dat vooral de vrouw minder gaat werken. Daarmee verliest ze wel – ook voor de toekomst - verdiencapaciteit . Bij een scheiding kan ze zelf dus minder verdienen. Als deze plannen doorgaan en de partneralimentatie omlaag gaat, kunnen er voor de vrouw bij echtscheiding onverwachte gevolgen aan kleven. Zaak dus om u te laten informeren en adviseren! Wat staat er in het voorstel? Wanneer een huwelijk minder dan 3 jaar heeft geduurd is er geen recht meer op partneralimentatie, tenzij er jonge kinderen zijn. In alle andere gevallen geldt een termijn voor alimentatiebetaling die gelijk is aan de helft van de huwelijksjaren. Er is wel een maximum van 5 jaar. Heeft bijvoorbeeld een huwelijk 10 jaar geduurd dan krijgt de partner maximaal 5 jaar alimentatie, tenminste…..als er kinderen jonger dan 12 jaar zijn, dan loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is. Grote veranderingen wanneer het voorstel wet wordt! Wat kunt u nu zelf doen? Belangrijk is dat u het samen – en met de notaris - bespreekt. Ga al voor u in het huwelijksbootje stapt naar de notaris. Dan kunt u het regelen in huwelijkse voorwaarden. Er kan dan al een afspraak gemaakt worden over partneralimenatie als er bij scheiding kinderen zijn en als één van u minder zal gaan werken. Als u al huwelijkse voorwaarden heeft kunnen ze aangepast worden. Want immers, gedurende uw huwelijk verandert er van alles bij u. Dus regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar, dient u opnieuw samen te kijken naar uw situatie op dat moment. Wilt u op dat moment andere afspraken over partneralimentatie maken dan kan dat bij de notaris. En voor degene die niets willen betalen bij echtscheiding is er ook nieuws. Nu kun je niet van te voren afspreken dat je niets wilt betalen aan je partner bij echtscheiding. Als het voorstel doorgaat kan dat straks wel. Ook hier geldt, dan moet u het wel zelf regelen. Bij de notaris!