Hoe heet wordt de soep gegeten?

dinsdag 11 augustus 2015

Hoe heet wordt de soep gegeten?Misschien wel herkenbaar. Een dierbare, in dit geval moeder, overlijdt. De hele dag zijn de kinderen druk bezig om de uitvaart te regelen. Aan het eind van de dag rommelen de magen, maar blijkt er niets eetbaars in huis te zijn. De kinderen besluiten dan om een dagschotel in het restaurant van de zorginstelling te gaan eten. Van de gezamenlijke bankrekening van moeder en zoon wordt met de pinpas van moeder de rekening betaald. Of dit nu wel of niet mocht, daar gaat het nu niet om. Wat wel van belang is om te weten of is of de erfgenamen door dit etentje de nalatenschap zuiver aanvaard hebben. Hoe zit het ook al weer? Een erfgenaam heeft 3 keuzes. Hij kan de nalatenschap verwerpen, waardoor hij niet uit eigen spaargeld eventuele tekorten in de nalatenschap hoeft te voldoen. Hij kan beneficiair aanvaarden en wordt daarmee niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor moeders schulden. Of hij kan zuiver aanvaarden. In het laatste geval kunnen schuldeisers van moeder iedere erfgenaam aanspreken wanneer er onvoldoende geld is in moeders nalatenschap om hun schuld betaald te krijgen. Iedere erfgenaam heeft het recht om zijn eigen keuze te maken. De kwestie van de rekening liep zo hoog op dat de rechter eraan te pas moest komen. Deze oordeelde dat door het betalen met de pinpas van moeder, de erfgenamen zuiver aanvaard hadden en daarmee dus aansprakelijk werden voor de schulden van moeder. U begrijpt, het ging hier uiteraard om een nalatenschap met meer schulden dan bezittingen! Een duur etentje dus. De erfgenamen lieten het echter niet bij zitten en gingen in beroep tegen deze uitspraak bij de hoogste rechter, de Hoge Raad. Deze heeft nu aangegeven dat in dit specifieke geval de betaling van de rekening van de kosten van deze (eenvoudige) maaltijd uit de nalatenschap niet als daad van zuivere aanvaarding kan worden gezien. De erfgenamen zijn dus in dit geval uiteindelijk door het oog van de naald gekropen. Wees er in ieder geval attent op, ook in deze emotionele tijd zo kort na het overlijden, dat betaling van een nota na overlijden uit de nalatenschap van de overledene, zelfs als u deze alleen maar afgeeft bij de bank, grote gevolgen kan hebben. Zeker als blijkt dat het saldo van de nalatenschap toch niet zo groot is als eerst werd gedacht! Meer informatie? U weet ons kantoor te vinden aan de Entingheweg in Dwingeloo!